Heading Text

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με πλήρη επίγνωση των αναγκών μιας επιχείρησης και χάρη στη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουμε, στεκόμαστε δίπλα στον επιχειρηματία, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες φοροτεχνικής και λογιστικής κάλυψης. Γνωρίζοντας πως η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τη λήψη σωστών αποφάσεων, χαράσσουμε ένα πλάνο φορολογικού σχεδιασμού και προσφέρουμε σταθερά και με υπευθυνότητα συμβουλευτική, οργάνωση και παρακολούθηση της φοροτεχνικής λειτουργίας, αλλά και λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, ελευθερώνοντας τον επιχειρηματία από επιπλέον ενασχολήσεις.

 1. 1
  περισσότερα

  Με στόχο τη διασφάλισης μιας εύρυθμης επιχειρηματικής λειτουργίας, παρέχουμε:

  • Έλεγχο παραστατικών και καταχώρησή τους στα βιβλία της επιχείρησης
  • Συμφωνίες πελατών – προμηθευτών
  • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
  • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
  • Υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών εισαγωγών και εξαγωγών intrastat, listing και VIES
  • Έκδοση βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών
  • Έλεγχος της πορείας των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της επιχείρησης
  • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων και εταιρειών
  • Σύνταξη και συμφωνία συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων
  • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εταίρων
  • Ενάρξεις νέων επιχειρήσεων (Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Κοιν.Σ.Επ., Σωματεία, Αστικές, Ν.Ε.Π.Α.)
  • Μεταβολές και διακοπές επιχειρήσεων
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, Γ.Ε.ΜΗ., Επιμελητήρια)
  • Αξιόπιστες φοροτεχνικές συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα
  • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων
  • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Ρύθμιση φορολογικών οφειλών
  • Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Έχοντας στο πελατολόγιό μας μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων - από επισιτιστικές και εμπορικές, μέχρι εκπαιδευτήρια και ξενοδοχεία- εστιάζουμε στις εξατομικευμένες ανάγκες τους με βαθιά γνώση του αντικειμένου και απόλυτη εχεμύθεια. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, ώστε να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια. Επιπλέον, οι συνεχείς μεταβολές στα εργατικά θέματα και οι εξελίξεις στον τομέα της μισθοδοσίας, καθιστούν αναγκαία τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν σφάλματα στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας.

 1. 1
  περισσότερα

  Διαθέτοντας μια έμπειρη ομάδα συνεργατών, παρέχουμε:

  • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Έκδοση αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  • Προτάσεις κόστους μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Προτάσεις προγραμμάτων εργασίας προσωπικού
  • Άμεση ενημέρωση σε αλλαγές της νομοθεσίας
  • Μηνιαία ενημέρωση υποχρεώσεων
  • Προσλήψεις – αποχωρήσεις – τροποποιήσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
  • Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
  • Υποστήριξη κατά τους τακτικούς και επιτόπιους ελέγχους

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε, την επιμόρφωση και τη συνεχή ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, βρισκόμαστε δίπλα στους ιδιώτες με συνέπεια και αξιοπιστία. Σκύβουμε επάνω από τις ανάγκες τους καθημερινά, προσπαθώντας να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε οτιδήποτε προκύψει. Ως αποτέλεσμα, διατηρούμε μαζί τους μακροχρόνιες συνεργασίες που βασίζονται στην αποτελεσματικότητα της καθοδήγησής μας και στην εμπιστοσύνη που απορρέει από αυτή.

 1. 1
  περισσότερα

  Έχοντας τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, παρέχουμε:

  • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Έλεγχος και υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9)
  • Σύνταξη και υποβολή πόθεν έσχες
  • Υποβολή αιτήσεων για κάθε είδους κοινωνικών παροχών (Α21- επίδομα πετρελαίου – κοινωνικό / οικιακό τιμολόγιο)
  • Υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ
  • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
  • Μεταβολές στο μητρώο της εφορίας
  • Έκδοση παράβολων προς Δ.Ο.Υ. και άλλων δημόσιων υπηρεσιών
  • Ρύθμιση χρεών προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικούς φορείς
  • Υποβολή μισθωτηρίων

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με διαφόρων ειδών επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Οι ικανοποιημένοι πελάτες μας αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για εμάς καθώς προχωράμε μαζί με συνέπεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

 1. 1
  περισσότερα

  Με σεβασμό και εχεμύθεια, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε:

  • Επισιτιστικές επιχειρήσεις
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
  • Δημοσιογραφικά site
  • Καταστήματα τροφίμων
  • Φαρμακεία
  • Εκπαιδευτήρια
  • Ξενοδοχεία
  • Εταιρείες με φωτοβολταϊκά
  • Διαμεταφορικές εταιρείες
  • Τεχνολογικές εταιρείες
  • Ελευθέρια επαγγέλματα
  • Ν.Ε.Π.Α.
  • Ιδιωτικές κλινικές

  el
  Μετάβαση στο περιεχόμενο